0 (462) 326 99 31

Çocuklarda İşitme Kaybı Nedenleri?

Facebook'ta Paylaş
Tweetle

Çocuklarda İşitme Kaybının Nedenleri ?

Orta kulak iltihabı

Otitis media, orta kulakta (kulak zarının arkasında bulunan alan) genellikle sıvı birikimi ile ilişkili olan bir enflamasyondur.

 

Herhangi bir acı ya da ateş olmayabilir, ancak işitme kabiliyetinde hafif bir düşme yaşanır. Tedavi edilmezse kalıcı işitme kaybı gibi olası komplikasyonlar ile tekrarlayan nöbetler vardır.

 

Aslında çocuklarda işitme kaybının en yaygın nedenidir. Dalgalı iletken işitme kaybı neredeyse her zaman orta kulak iltihabı ile ortaya çıkmaktadır.

 

Orta kulak iltihabı ne kadar yaygındır?

Otitis media, bebeklerde ve çocuklarda en sık teşhis edilen hastalıktır. Çocukların yüzde yetmiş beşi üçüncü doğum günlerinde en az bir otitis media atağı geçirmektedir. Bu çocukların neredeyse yarısı yaşamlarının ilk 3 yılında üç veya daha fazla kulak enfeksiyonuna maruz kalacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde otitis media için sağlık maliyetlerinin yılda 3 milyar dolar ila 5 milyar dolar olduğu bildirilmiştir.

 

Çocuklarda otitis media neden bu kadar yaygındır?

Östaki borusu, orta kulak ile boğazın arka kısmı arasındaki geçişi sağlayan bir yapıdır, çocuklarda yetişkinlerden daha küçük ve neredeyse yataydır. Östaki borusu çocuk büyüdükçe boyutunda ve açısında değişmeler olur ve hastalığa yakalanma oranı da buna bağlı olarak düşecektir. Bu nedenle, çocuklar otitis mediaya daha duyarlıdırlar.

 

Orta kulak iltihabı işitme kaybına nasıl neden olur?

Orta kulaktaki üç küçük kemik kulak zarından iç kulağa ses titreşimleri taşır. Bu bölümde sıvı birikimi mevcut olduğunda titreşimler verimli bir şekilde iletilemez ve sesin enerjisi kaybolur. Sonuç olarak hafif veya orta seviyede işitme kaybı olabilir ve bu nedenle, konuşma sesleri boğuk ya da duyulmuyor olabilir.

 

Genel olarak, bu tip işitme kaybı geçicidir. Ancak, orta kulak iltihabı tekrar tekrar meydana geldiğinde kulak zarına, kulağın kemiğine, hatta işitme sinirine zarar gelebilir ve kalıcı, sensorinöral işitme kaybına neden olabilir.

 

Orta kulak iltihabına bağlı işitme kaybı, konuşma ve dil sorunlarına neden olabilir mi?

Çocuklar konuşmayı ve lisanı diğer kişilerin konuşmalarını dinleyerek öğrenmektedirler. Yaşamlarının ilk birkaç yılı özellikle bu gelişim için kritik bir öneme sahiptir.

Eğer bir işitme kaybı söz konusu ise çocuk dil öğrenme gelişimini tam olarak tamamlamakta zorlanır yada tamamlayamaz.

Otitis media hastalığında ağrı ve ateş semptomları genellikle görünmez. Bu nedenle, ebeveynler problemi fark edemeden haftalar hatta aylar geçebilir. Bu zaman zarfında çocuk konuşma ve dil gelişimini katkıda bulunabilecek birçok faydalı bilgiyi gözden kaçırır.

 

Çocuğumun orta kulak iltihabına sahip olup olmadığını nasıl anlarım?

Acı veya ateş olmasa bile, kulağınızda kronik veya tekrarlayan sıvıyı gösterebilecek bazı belirtiler çocuğunuzun rahatsızlığı ile ilgili fikirler verebilir. Bunlar,

 

Dikkatsizlik

Televizyon veya radyoyu normalden daha yüksek sesle dinleme isteği

Yanlış anlama yönergeleri

İlgisizlik

Açıklanamayan sinirlilik

Kulaklarını çekmek veya tırmalama

 

 

Orta kulak iltihabının işitme, konuşma  veya dil sorununa neden olduğunu düşünürsem ne yapmalıyım?

Kulak enfeksiyonları çocuk hekimi veya kulak burun boğaz  hekiminden randevu almayı gerektirir. Çocuğunuzda sık sık tekrarlayan enfeksiyonlar ve / veya orta kulakta kronik sıvı oluşumu varsa, bir odyolog ve konuşma dili terapisti ile de görüşebilirsiniz.

 

Odyolog, çocukta işitme bozukluğunun şiddetini değerlendirebilecek ve bir orta kulak bozukluğunun mevcut olup olmadığını kontrol edecektir.

 

Bir konuşma dili terapisti çocuğunuzun özel konuşma ve dil becerilerini ölçümleyerek, gerektiğinde iyileştirici programlar önerebilir.

 

Hekim, çocuğum için bu özel değerlendirmelere başvuracak mı ?

Ebeveyn olarak, zayıf işitme şüphesi sinyallerini araştıracak/kontrol edecek en doğru kişi öncelikle sizsiniz. Amerikan Pediatri Akademisi, “Ebeveynlerin, çocuklarının duyup duymadığına dair kaygılarını dile getirdiklerinde, çocuğun geciktirilmeden uygun bir işitme testine başvurulması konusunun dikkate alınması gerektiğini” özellikle belirtmektedir.

 

 

Konjenital Nedenler

Bu terim, işitme kaybının doğumsal olduğunu ifade eder. Doğum öncesinde veya doğum anında mevcut olan faktörlere bağlı olarak kalıtsal işitme kaybı veya çeşitli nedenlere bağlı olarak işitme kaybı gelişebilir.

 

Genetik faktörlerin, çocuklarda doğuştan gelen işitme kaybı vakalarının %50'sinden fazlasına neden olduğu düşünülmektedir. Genetik işitme kaybı otozomal dominant, otozomal resesif veya X  kromozomuna bağlı olabilmektedir.

 

Gelen otozomal dominant işitme kaybı, genellikle işitme kaybı için baskın geni taşır ve bir ebeveyn işitme kaybını çocuğa aktarır. Bu durumda çocuğun işitme kaybına sahip olacağı en az %50 olasılıkla mevcuttur. Her iki ebeveyn de dominant gene sahipse (ve tipik olarak her ikisinde de işitme kaybı varsa) veya ailenin bir tarafında bulunan her iki büyük baba da genetik nedenlerden dolayı işitme kaybına sahipse, olasılık daha yüksektir. En az bir ebeveynin genellikle bir işitme kaybı olduğu için, çocuğun işitme kaybına sahip olabileceği beklentisi söz konusudur.

 

Gelen otozomal resesif işitme kaybı, genellikle normal işitmeye sahip iki ebeveynin biri resesif gen taşımaktadır. Bu durumda çocuğun işitme kaybı olasılığı %25'tir. Her iki ebeveyni genellikle normal işitmeye sahip olduğundan ve başka hiçbir aile üyesi işitme kaybına sahip olmadığından, çocuğun işitme kaybına sahip olabileceği konusunda önceden belirlenebilecek bir öngörü yoktur.

  

İşitme kaybının bilinen özelliklerden biri olduğu bazı genetik sendromlar da vardır. Bazı örneklerde Down sendromu (bir gende anormallik), Usher sendromu (otozomal resesif), Treacher Collins sendromu (otozomal dominant), Crouzon sendromu (otozomal dominant) ve Alport sendromu (X'e bağlı) oluşur.

 

Doğuştan kalıtımsal olmayan doğuştan işitme kaybının diğer nedenleri arasında doğum öncesi enfeksiyonlar,  hastalıklar, hamilelik sırasında annenin tükettiği toksinler veya doğum anında veya kısa bir süre sonra ortaya çıkan diğer durumlar sayılabilir. Bu koşullar tipik olarak hafif dereceden ileri derecelere kadar değişen sensorinöral işitme kaybına neden olur.

 

Örnekler şunları içerir:

Kızamıkçık, sitomegalovirüs ve herpes simpleks virüsü dâhil olmak üzere intrauterin enfeksiyonlar

Kandaki Rh faktörü ile ilişkili komplikasyonlar

Erken oluşma

Maternal diyabet

Hamilelik sırasında toksisite

Oksijen eksikliği (anoksi)

 

Sonradan oluşan Nedenler

Edinilmiş işitme kaybı, doğumdan sonra, herhangi bir zamanda, bir hastalık, bir durum veya bir yaralanma sonucu ortaya çıkan bir işitme kaybıdır. Aşağıdakiler, çocuklarda edinilmiş işitme kaybına neden olabilecek koşulların örnekleridir:

 

Kulak enfeksiyonları (orta kulak iltihabı)

Ototoksik (işitme sistemine zarar veren) ilaçlar

Menenjit

Kızamık

Beyin iltihabı

Suçiçeği

Grip

Kabakulak

Kafa yaralanması

Gürültü maruziyeti